RPS Savana ( Resale ), Faridabad

2BHK (1272 SF)

2+1 BHK (1339 SF)

3 BHK (1590 SF)

3+1 BHK (1862 SF)

4+1 BHK (2360 SF)

2 BHK PENTHOUSE

3 BHK PENTHOUSE

3+1 BHK PENTHOUSE

4+1 BHK PENTHOUSE

TOWER PIC

Site Plan

Location Map